Vị thuốc vần C

Cam Thảo

02:14 12/05/2017

Cam thảo là một vị thuốc rất thông dụng trong đông y và tây y. Tuy nhiên ở nước ta, tên cam thảo dùng để chỉ 3 vị thuốc khác nhau.

Cần chú ý để tránh nhầm lẫn:

1. Cam thảo bắc.

2. Cam thảo dây.

3. Cam thảo nam.

4. Sau ngày giải phóng miều Nam 1975, người ta còn dùng cây sóng rắn với tên cam thảo.

Cam thảo và tác dụng chữa bệnh của nó

Cam Thảo 4.85/5 (96.70%) 6 votes
DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC