Vị thuốc vần C

Con Dế

01:58 12/05/2017

Còn gọi là con dế dũi, thổ cẩu, lâu cô.

Tên khoa học: Gryllolalpa unispinalpơ Sauss- Gryllotalpa formosana thuộc họ Dế Gryllotaỉpidae.

Ngoài con dẽ dũi nói trên, ta còn dùng cả con dế mèn hay tất suất hay súc chức Gryllodes berthellus Sauss, cùng họ. Đồng ruộng, bãi cỏ ở đâu cũng có.

Bắt về, ngắt bỏ chân và cánh sao khô để dành. Cần để trong hộp kín có vôi vì dễ mốc và mọt. (Hình 727).

Con dế và tác dụng chữa bệnh của nó

A. Thành phần hóa học

Chưa có tài liệu nghiên cứu.

B. Công dụng và liều dùng

Dế mèn và dế dũi là một vị thuốc chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhân dân. Có ghi trong tài liệu cổ.

Theo đông y, dế dũi có vị mặn, tính lạnh (hàn), có độc, dế mèn có vị cay, mặn, tính ôn có độc, vào 3 kinh bàng quang, đại trường và tiểu trường. Có tác dụng lợi tiểu tiện (trục thủy tà) chữa thủy thũng, còn có tác dụng thông đại tiện, chữa khó đẻ.

Ngày dùng 3 đến 5g dưới hình thức thuốc sắc hay sao vàng tán nhỏ mà dùng.

Đơn thuốc có con dế dùng trong nhân dân

l. Chữa tiểu tiện khó khăm

Dế dũi 20-30 con đã ngắt bỏ chân và cánh, tán nhỏ, dế mèn 20-30 con cũng ngắt bỏ cánh ​và chân, cam thảo 20g tất cả tán nhỏ trộn đều. Mỗi lần uống lg bột này, mỗi ngày uống 2 hay 3 lần, dùng nước uống nóng chiêu thuốc. Chữa tiểu tiện khó khăn.

2. Đơn thuốc khác:

Chữa người già bị tiểu tiện khó khăn: Dế mèn 4 con, dễ dũi 4 con, cam thảo 3g, nước 400ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày.

Con Dế 4.85/5 (96.70%) 6 votes
DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC