Hotline: 0915.913.255; Zalo: 0903 428.599
Hotline: 0915.913.255; Zalo: 0903 428.599

Vị thuốc vần N

Những loại quế khác

16:04 14/04/2017

Ngoài những loại quế kể trên, trong nước ta còn nhiều loại quế cũng được khai thác: .

1. Cỉnnamomum burmannii Blume. Có tên gọi là ĩrèn írèn, trèn trèn trắng, cấy quế rành. Theo Trung dược chí (Bắc Kinh, 1960) vỏ cây này được dùng với tên là quế bì, sơn nhục quế.

2. Cinnamomum caryophyllus Moore có tên là quế rành. Cây này có mọc cả ỏ miền Bắc và miền Nam nước ta. Rễ và vỏ có tinh dầu thơm mùi đinh hương.

3. Cinnamomum tetragonum A.Chev. có tên là quế đỏ. Như vậy chúng tà thấy ở nước ta có rất nhiều loài quế cần chú ý nghiên cúu thu nhập thêm để xác định rõ ràng về mặt thực vật và hóa học để đặt vấn đề vé khai thác sử đụng hợp lý hơn.

DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC