Hotline: 0915.913.255; Zalo: 0903 428.599
Hotline: 0915.913.255; Zalo: 0903 428.599

Vị thuốc vần P

Phòng Kỷ

09:05 05/05/2017

Còn gọi là hán phòng kỷ, quảng phòng kỷ, mộc phòng kỷ, phấn phòng kỷ, hấn trung phòng kỷ.

Tên khoa học (xem ở dưới).

Phòng có nghĩa là phòng ngừa, kỷ là cho mình, ý nói là vị thuốc có tác dụng phòng ngừa tật bệnh cho mình. Phòng kỳ là tên dùng để chì nhiều vị thuốc, nguồn gốc thực vật khác hẳn nhau.

Phòng kỷ và tác dụng chữa bệnh của nó

Sau đây chỉ kể một số vị thường dùng:

1. Phâh phòng kỷ hay phòng kỷ Radix Stephaniae là rễ phơi hay sấy khô của cấy phán phòng kỷ (Stephania tetrandra s. Moore) thuộc họ Tiết dê Menispermaceae.

2. Quảng phòng kỷ hay mộc phòng kỷ, đẳng phòng kỷ, phòng kỷ (Quảng Tây) là rễ phơi hay sấy khô của cây quảng phòng kỷ (Aristoỉochia westlandii Hemsl.) thuộc họ Mộc thông Radix Aristolochiae heterophyllae

3. cây hán trung phòng kỷ hay thành mộc hương (Aristolochia heterũphylla Hemsl.) cùng họ Mộc thông Aristolochiaceae.

4. Mộc phòng kỷ. Là rễ phơi hay sấy khô của cây mộc phòng kỷ (Coccuỉus trilobus DC.) thuộc họ Tiết dê Menispermaceae. Cần chú ý khi dùng để theo dõi tác dụng có thể khác nhau do dùng vị thuốc khác nhau tuy mang cùng một tên.

DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC