Hotline: 0915.913.255; Zalo: 0903 428.599
Hotline: 0915.913.255; Zalo: 0903 428.599

Vị thuốc vần S

Sa nhân - đậu khấu

15:04 13/04/2017

Vấn đề sa nhân và đậu khấu hiện nay rất khó giải đáp chính xác. Với những tên đó, người ta dùng quà của nhiều loại cây khác nhau thuộc họ Gừng (Zingiberaceae).

Tên gọi còn hỗn loạn.

Tạm thời chúng tôi dựa vào sự phân biệt của những tài liệu gần đây của Trung Quốc là nơi tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng nhiều loại sa nhân Trung Quốc dùng cũng đểu phải nhập hoặc của ta, của Ãn Độ, Cămpuchia hay Inđônốxia v.v... Tài liệu của Trung Quốc phần lớn cũng còn phải dựa vào tài liệu nước ngoài, trong đó có tài liệu của Pháp nói về những cây của ta, mà những tài liệu này,- theo chúng tôi biết, cũng chưa chính xác. Vì đây là những vị rất hay dùng, cho nên chúng tôi cứ sơ bộ giói thiệu ờ đây với hy vọng sau này có dịp kiổm ữa lại.

Dưới đây là một số vị thuốc chính nguồn gốc là những quả của nhiều loài cây họ Gừng: ỉ.

Sa nhân (Fructus Amomi xanthioides)

2. Dương xuân xa (Fructus - Amomi villosi)

3. Đậu khấu còn gọi là bạch đậu khấu hay viên đậu khâu (Fructus Amomi cardamomi hay Fructus Cardamomỉ rotundỉ).

4. Tiểu đậu khấu (Fructus Cardamomi)

5. Hồng đậu khấu còn gọi là sơn khương tử (Fructus Aipiniae galangae)

6. Thảo đậu khấu (Semen Alpiniae katsumadai)

7. ích trí nhân (Fructus Alpiniae yichi) Trên đây mới chỉ là một số cây chính. Thực tế còn một sô' cây khác nữa sẽ nói kỹ ưong mỗi vị

DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC