Sổ tay y học

Ngư Tiều y thuật vấn đáp

14:03 30/03/2017
Vị cay, ngọt, lạt thuộc Dương. Vị chua, đắng mặn tỏ tường thuộc âm. Có vị dương ở trong âm. Âm trong dương ấy mối cầm nhiệm thay.

Vị cay, ngọt, lạt thuộc Dương
Vị chua, đắng mặn tỏ tường thuộc âm
Có vị dương ở trong âm
Âm trong dương ấy mối cầm nhiệm thay
Khác nhau hơi mỏng hơi, hơi dày,
Hơi trong, hơi đục, chỗ thay chẳng đồng.
Trọn gìn sáu tính linh thông
Gọi rằng “thăng, giáng” ấy cùng ”ôn, lương”
Bổ hư, tả thật, mọi đường,
Cho hay tính thuốc nhiều đường sâu xa

Quý khách để lại thông tin