Hỏi: Cháu bị bệnh viêm tắc tĩnh mạch chi trái đã gần 4 năm nay, mặc dù đã đi điều trị rất nhiều nơi, thời...