Vị thuốc vần C

Cá Trắm

03:37 19/05/2017

Cá Trắm có họ: Cá chép (Cyprinidae).

Có hai loài là cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus Cuvier et Valenciennes)và cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus Richardson).

Cá trắm và tác dụng chữa bệnh của nó

 
Cá Trắm 4.85/5 (96.70%) 6 votes
DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC